Archiwum Zamówień Publicznych

Lista dostępnych pozycji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 366593 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu milenium spa przy ul. Łopuskiego 38 w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w kołobrzegu (BZP 149039 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (BZP 106965 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

MODYFIKACJA SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

MODYFIKACJA SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

OGŁOSZENIE O WYBORZE - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

MODYFIKACJA SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O WYBORZE - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O WYBORZE - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 (BZP 87460 - 2016, 101378 - 2016)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 11435 - 2016)

OGŁOSZENIE O WYBORZE - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 11435 - 2016)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

OGŁOSZENIE UCHYLENIU I WYBORZE- OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 180717-2015)

OGŁOSZENIE O WYBORZE - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - na ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP - 205206 - 2015)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 256581 - 2014)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 243211 - 2014)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP - 205206 - 2015)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 256581 - 2014)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka(2014/S 018-028)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie przygotowania i podawania posiłków dla gości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w oparciu o dzierżawę pomieszczeń Ośrodka (2014/S 018-028030)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Całodobowe świadczenie usług żywienia osób w wynajmowanych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(2013/S 239-415736)

POPRAWIONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 272775 - 2013)

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1 - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Obsługa ratownicza basenu Milenium SPA przy ul. Łopuskiego 38 w MOSiR w Kołobrzegu (BZP 162505 - 2013)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP - 481678 - 2012)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 481678 - 2012)

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2- Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902-2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902 - 2012)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 335902 - 2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 423048-2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 481678 - 2012)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa jednego urządzenia do wertykulacji/skaryfikacji (usuwania filcu trawiastego) murawy z trawą naturalną (BZP 423048-2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie:Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu(BZP 137474-2012,101341-2012)

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012,101341 - 2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pow.14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ul.Arciszewskiego w Kolobrzegu–działka nr 8,obręb nr 2(BZP - 66293-2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (unieważnienie) - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu(...)(BZP 142959-2012,151169-2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 142959-2012,151169-2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - dostawa kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem(BZP 110623-2012)

PYTANIA i ODPOWIEDZI - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow.14k euro-dostawa kosiarki wrzecionowej do pielęgnacj boisk sportowych oraz urządzenia do czyszczenia sztucznej trawy wypełnionej granulatem(BZP 110623-2012)

PYTANIA i ODPOWIEDZI 3 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

PYTANIA i ODPOWIEDZI 2 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14000 euro - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012)

OGŁOSZENIE ZMIANIE TERMINU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012, 101341 - 2012)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 14.000 euro na Przebudowę istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kolobrzegu – działka nr 8, obręb nr 2 (BZP - 66293-2012)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 234283-2011)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pow. 14.000 euro - Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 234283-2011)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)

OGŁOSZENIE - zmiana terminu otwarcia ofert - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)

OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2011/2012 (BZP 218823-2011)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 213119 - 2011)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 213119 - 2011)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI do postępowania - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

OGŁOSZENIE o UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 354525-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011 (BZP 219949 - 2010)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno-Kongresowego MILENIUM MOSiR w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w roku szkolnym 2010/2011 (BZP 219949 - 2010)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 361085-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Renowacja nawierzchni sportowej (BZP 108913-2010)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utrzymanie czystości pasa technicznego (BZP 87514-2010)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości pasa technicznego (BZP 87514-2010)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.dostawa skutera wodnego wraz z przyczepą i platformą ratowniczą (BZP 78504-2010)

PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

ODPOWIEDŹ NA PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot.Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 294392-2009)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)

WYNIOSEK ZMIANY TREŚCI UMOWY i ODPOWIEDŹ- Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)

Ochrona mienia Kompleksu Milenium (BZP 93827-2009)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)

PROTEST - Ochrona mienia kompleksu Milenium (BZP 93827-2009)

Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 93853-2009)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum ... (BZP 93853-2009)

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (po proteście)- dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

PROTEST - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 93853-2009)

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie czystości w Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowym MILENIUM

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. Utrzymanie czystości...(BZP 93853-2009)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Remont dachu hali MILENIUM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. Zakup trybun sportowych ... (BZP 123757 - 2009)

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup trybun sportowych wraz z dostawą i montażem (BZP 123757 - 2009)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu hali Milenium (BZP 87749-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachu hali Milenium (BZP 87749-2009)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu hali Milenium (BZP 120722-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Remont dachu hali Milenium

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynkach Centrum Sportowo – Rekreacyjno – Konferencyjnego „MILENIUM” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrz

Projekt ArchiwumBIP
powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych zgromadzonych przed sierpniem 2017 roku w biuletynie informacji publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.