Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 234283-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, dnia 20 września 2011 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na:

 

„Dowóz dzieci na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu"

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Na przetarg wpłynęła 1 oferta:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów

w kryterium – cena 100%

 

1.

Komunikacja Miejska w Kolobrzegu Sp. z o.o. , ul. Solna 2, 78-100 Kołobrzeg

 

36855 zł

 

100

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez Komunikacja Miejska w Kolobrzegu Sp. z o.o.                        z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 2 , jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena wybranej oferty wynosi: 36855   zł ( brutto).

Termin podpisania umowy z w/w Wykonawcą ustalono na dzień 15.09.2011 r.

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.