Archiwum przetargi/sprzedaż

Lista dostępnych pozycji

OGŁOSZENIE O WYBORZE - DZIERŻAWCY GŁOWICY MOLO SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA

KONKURS OFERT - na dostawę posiłków dla ratowników pracujących na kąpielisku morskim w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 01.05-31.12.2015 części plaży/2 działki o pow. 2 m ² [każda]/w Gm. Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem:wyplataniu warkoczyków,bransoletek oraz tatuażu...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 sezonów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 01.05-31.12.2015 części plaży/2 działki o pow. 2 m ² [każda]/w Gm. Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem:wyplataniu warkoczyków,bransoletek oraz tatuażu...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 01.05-31.12.2015 części plaży/2 działki o pow. 2 m ² [każda]/w Gm. Miejskiej Kołobrzeg z przeznaczeniem:wyplataniu warkoczyków,bransoletek oraz tatuażu...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 s

KONKURS OFERT - na dostawę posiłków dla ratowników pracujących na kąpielisku morskim w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artys

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Otwarty Konkurs Ofert na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza (...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 sezonów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 sezonów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Otwarty Konkurs Ofert na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza (...)

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 s

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Otwarty Konkurs Ofert na zagospodarowanie i dzierżawę pomieszczenia oraz części tarasu Głowicy Molo Spacerowego, posadowionego na części gruntu pokrytego wodami morza (...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -na dzierżawę pomieszczenia w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -na dzierżawę pomieszczenia w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O WYBORZE - DOSTAWA POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów/batuty, dmuchańce, zjeżdżalnie itp.na okres 3 s

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artys

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 76 , 85 m ² znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM

KONKURS OFERT - na dostawę posiłków dla ratowników pracujących na kąpielisku morskim w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artys

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -na dzierżawę pomieszczenia w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do kompleksu MILENIUM o powierzchni 76,85 m2

OGŁOSZENIE - Do 02.04.2013r. w siedzibie MOSiR, zbierane będą oferty na dzierżawę części plaży (dwie działki o pow. 15 m2) z przeznaczeniem na sprzedaż lodów oraz gofrów.

OGŁOSZENIE - KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW DLA RATOWNIKÓW W SEZONIE 2014 R.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej dostosowująca do wymagań TPA według projektu e31/05/2014

OGŁOSZENIE - przetargi w formie konkursów ofert na dzierżawę od 01.05.2014-31.12.2014 części plaży/dwie działki po 2 m ² z przeznaczeniem na (...)warkoczyków,bransoletek,tatuażu artystycznego...

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na dzierżawę części nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 stanowiącej strzelnicę sportową w Kompleksie „Milenium” wraz z wyposażeniem.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę od 15.05.2013r. do 30.09.2013r. części plaży /trzy działki o powierzchni 2 m2 (...) na wyplataniu warkoczyków, bransoletek oraz tatuażu artystycznego (...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - na dzierżawę sześciu działek pasa technicznego plaży położonych w granicach Miasta Kołobrzeg

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej na parterze budynku basenu „ MILENIUM SPA „ w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego

KONKURS OFERTOWY NA DOSTAWĘ POSIŁKÓW W SEZONIE 2013

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - na dzierżawę na okres 3 lat od dnia zawarcia umowy, części nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 stanowiącej strzelnicę sportową w Kompleksie ̶

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 53,80 m2, znajdującego się w tzw. łączniku przy Hali Widowiskowo-Sportowej „MILENIUM” w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, położonego na parterze budynku basenu „MI

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru użytkowników czterech działek plaży morskiej , przeznaczonych na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich tj. 2012 – 201

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2012-2014 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę czterech działek na plaży morskiej, z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich położonych w granicach administracyjnych Gminy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru użytkowników pieciu działek plaży morskiej , przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej / batuty,dmuchańce,zjeżdża

OGŁOSZENIE o przetargu w formie konkursu ofert na zadanie pn. “Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej”

OGŁOSZENIE o braku ofert w przetargu w formie konkursu ofert dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1(...)

OGŁOSZENIE o przetargu w formie konkursu ofert dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

OGŁOSZENIE - o przetargu w formie konkursów ofert na na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2011-2013 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stworzenie i instalację portalu internetowego.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU w formie konkursu ofert - na dzierżawę pomieszczenia na parterze w budnynku basenu MILENIUM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wykonanie zadania pn. Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konkursu ofert na zadanie - nadzór technologiczny i chemiczny wody basenowej

Przetarg w formie konkursu ofert na zadanie pn. Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - sprzedaż kiosku przenośnego z okiennicami

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursów ofert na na korzystanie bez nabycia posiadania dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego

Unieważnienie przetargu nieograniczonego - sprzedaż kiosku przenośnego z okiennicami

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: Przetargu w formie konkursu ofert na zadanie pn.: Dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie - dzierżawa lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej 13,9 m2 na parterze Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Milenium

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu na obiekcie mola spacerowego

Zamknięcie przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1.

Zapraszamy do przetargu w formie konkursu ofert na na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/2010

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę działki na plaży przeznaczonej na uprawianie sportów wodnych od 15.06.2009r. do 15.09.2009r

Rozstrzygnięcie przetargu na siedm miejsc przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających zimne napoje.

Rozstrzygnięcie przetargu na użytkownika trzech miejsc przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających gorące napoje .

Zaproszenie do składania ofert na udostępnienione siedem miejsc wewnątrz Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „MILENIUM” przeznaczonych na automaty samosprzedające zimne napoje.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonie letnim 2009 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego

Przetarg w formie konkursu ofert na udostępnienie trzech miejsc wewnątrz budynków „MILENIUM” na zainstalowanie automatów samosprzedających napoje(np. kawa, herbata, zupy)

Ogłoszenie przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m² przy ul. Wąskiej 1.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

Przetarg na prowadzenie świadczenia usług aquaaerobicu,aerobiku,fitness i innych.

Protokoły z posiedzeń komisji przetargowych.

Zapraszamy do skladania ofert na dzierżawę od 15.06.2008r. do 15.09.2008r. dwóch działek na plaży, bezpośrednio przyległych do linii wody,przeznaczonych na uprawianie sportów wodnych.

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m². Sala sportowa MOSiR mieści się przy ul. Wąskiej 1.

Sprzedaż podnośnika samochodowego SDO-2

Projekt ArchiwumBIP
powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych zgromadzonych przed sierpniem 2017 roku w biuletynie informacji publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.