Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zapraszamy do przetargu w formie konkursu ofert na na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m² w Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                         

 

                                                                        

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.10.2021r.

Rodzaj działalności jest pozostawiony do uznania oferenta, z tym że musi być do pogodzenia z zabytkowym charakterem obiektu.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość miesięcznego czynszu w całym okresie obowiązywania umowy oraz spełniać pozostałe warunki określone w Procedurze wyboru dzierżawcy.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od   15 czerwca 2009 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Główny Mechanik MOSiR Pan Marek Rękas (tel. kom. 667 080 726).

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 01 września 2009r. do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem OFERTA NA SALĘ RYCERSKĄ.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 września 2009 r. o godz. 12:00. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert

         MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

1.Procedura konkursowa

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.