Archiwum Biuletynu Informacji Publicznej

O projekcie

Dane archiwalne Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych zgromadzonych do 31 lipca 2017 roku w biuletynie informacji publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku uruchomiony został nowy system BIP, niestety z uwagi na rozwiązania technologiczne migracja danych ze starego systemu na nowy była niemożliwa.

W celu odtworzenia informacji opublikowanych w starym systemie BIP wykorzystano materiał źródłowy pozyskany za pomocą oprogramowania HTTrack, rozprowadzanego na licencji GPL. Następnie z wykorzystaniem języka python, oraz jego bibliotek stworzona została baza danych zawierająca wszystkie opublikowane informacje w startym systemie BIP.

Projekt ArchiwumBIP
powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych zgromadzonych przed sierpniem 2017 roku w biuletynie informacji publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.