Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE o przetargu w formie konkursu ofert dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 1.03.2012r. co najmniej do dnia 29 luty 2024r.

Rodzaj działalności jest pozostawiony do uznania oferenta, z tym że musi być do pogodzenia z zabytkowym charakterem obiektu.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość miesięcznego czynszu w całym okresie obowiązywania umowy oraz spełniać pozostałe warunki określone w Procedurze wyboru dzierżawcy.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od  26 stycznia 2012 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Z-ca Dyrektora ds. technicznych   MOSiR Pan Jacek Banasiak (tel. kom. 663 746 795).

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia  9 lutego 2012 r. do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem OFERTA NA SALĘ RYCERSKĄ.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 lutego 2012 r. o godz. 12:30. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

         MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 


Załączniki do pobrania:
Ogłoszenie, procedura przetargowa, projekt umowy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.