Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, położonego na parterze budynku basenu „MI

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                         

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, położonego na parterze budynku basenu „MILENIUM ”. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 01.04.2012r. do dnia 31.12.2014r.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 2 marca 2012 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38,      78-100 Kołobrzeg, do dnia 23 marca   2012 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 marca  2012 r. o godz. 12:00.

Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


Do pobrania:
Procedura przetargowa

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.