Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Rozstrzygnięcie przetargu na użytkownika trzech miejsc przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających gorące napoje .

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                  Kołobrzeg   , dnia   19.05.2009 r            

 

 

                                     PROTOKÓŁ

   Komisji   konkursowej   w   sprawie   wyboru   użytkownika   trzech   miejsc   przeznaczonych   na   zainstalowanie   automatów   samosprzedających   gorące   napoje .

                                                          

                                                                                            

 

 

                         Komisja   w   składzie :

                      1.   Przewodniczący   -       Marek    Rękas

                      2.   Sekretarz     -                Artur    Gliszczyński

                      3.    Członek       -               Michał   Zientala

 

    Do Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w   Kołobrzegu   na   przedmiotowy przetarg wpłynęły   4   oferty    :

 

                Oferta   nr   1  -     SUNS   Koszalin    ul.   Piłsudskiego   28   ,  
                                                                      75-511   Koszalin

                          

                Oferta   nr   2   -     COLIBRI  Wilk   Piotr    ul. R.óży Wiatrów   28
                                                                       76-032   Mielno

                                                   

                Oferta   nr   3      - BRAM SERWIS  , Paulina Pietras  , ul.Wesoła   6
                                                                      78-100   Kołobrzeg

   

                Oferta nr 4   -       Firma Usługowo-Handlowa   LESPOL   ,
                        Leszek rusiło   ul. Przyjaciół 8 76-032   Mielno - Unieście

                         

 

 

   SUNS    Koszalin

  COLIBRI

     Mielno

 BRAM SERWIS

 Kołobrzeg

    LESPOL

   Unieście

 

Oferta   nr   1

  2700 zł + VAT

za   3   automaty

miesięcznie

 

 

    XXXXXX

 

 XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXX

 

Oferta   nr   2

 

   XXXXXXXX

 2.100 zł + VAT

 za   3   automaty

miesięcznie

 

XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXX

 

Oferta   nr   3

 

    XXXXXXX

 

 XXXXXXXXX

 2.250 zł + VAT

za   3   automaty   miesięcznie

 

XXXXXXXXX

 

Oferta   nr   4

 

 XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXX

 

XXXXXXXXX

3.150 zł + VAT

za   3   automaty   miesięcznie

 

                          

                          Komisja   po   szczegółowym   przeanalizowaniu   wszystkich   ofert    proponuje   wybranie   oferty    Firmy   Usługowo – Handlowej    LESPOL-Leszek  Trusiło  ,76-032 Mielno Unieście, ul.Przyjaciół  8     
            

                            Ofertę   nr   1   podpisała   osoba , której umocowanie nie wynika   z   załączonego   odpisu  KRS

                             

                            Komisja   stwierdza , że   oferta   spełnia   wymagania   formalne   określone   w   procedurze wyboru   użytkownika   trzech miejsc przeznaczonych   na   zainstalowanie automatów samosprzedających   gorące   napoje .

                           

                            Komisja   przyjmuje   ofertę   do   realizacji   i   proponuje   zawarcie   umowy.

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.