Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zapraszamy do skladania ofert na dzierżawę od 15.06.2008r. do 15.09.2008r. dwóch działek na plaży, bezpośrednio przyległych do linii wody,przeznaczonych na uprawianie sportów wodnych.

Archiwum przetargi/sprzedaż


 


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert


na dzierżawę od 15.06.2008r. do 15.09.2008r. dwóch działek na plaży, bezpośrednio przyległych do linii wody, przeznaczonych na uprawianie sportów wodnych w sezonie letnim 2008, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

Działka Nr 1 – na PLAŻY CENTRALNEJ po wschodniej stronie Morskiego Oka

Działka Nr 2 – na PLAŻY ZACHODNIEJ

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy. Należy składać odrębne oferty na każdą działkę. Jeden oferent może się starać o nabycia prawa do korzystania więcej niż z jednej działki.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy – nie mniejszej niż 3.200 zł + 22 % VAT /jedna działka/

Procedura wyboru dzierżawców działek będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 31 marca 2008 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 18 kwietnia 2008 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1 lub Działka Nr 2 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00.

MOSiR uprzedza, że warunkiem rozpoczęcia działalności będzie pisemne uzgodnienie z Kapitanatem Portu Kołobrzeg zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych w pobliżu redy i torów podejściowych do Portu Kołobrzeg.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.Lista plików do pobrania
:

załącznik nr 1, procedura wyboru dzierżawcy
tekst ogłoszenia, w postaci pliku

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.