Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Przetarg w formie konkursu ofert na zadanie pn. Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej.

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na zadanie pn.

“Nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej”

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na nadzór technologiczny i chemiczny uzdatniania wody basenowej. Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.04.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Wartość zamówienia nie przekracza progu 14000 EURO.

Oferty powinny zawierać proponowaną kwotę za usługę w całym okresie obowiązywania umowy oraz spełniać pozostałe warunki określone w Procedurze wyboru wykonawcy.

Procedura wyboru wykonawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 03 lutego 2010 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Główny Energetyk   MOSiR Pan Sławomir Szauliński (tel. kom. 667 080 789).

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 17 lutego 2010r. do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem OFERTA NA NADZÓR TECHNOLOGICZNY I CHEMICZNY UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 lutego 2010r. o godz 12:30. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

         MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:
Formularz ofertowy, ogłoszeni, oświadczenie o spełnieniu warunków, procedura wyboru wykonawcy, projekt umowy, zarządzenie o komisji konkursowej. 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.