Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę czterech działek na plaży morskiej, z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich położonych w granicach administracyjnych Gminy

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg

 

na dzierżawę czterech działek na plaży morskiej, z przeznaczeniem na ogródki   gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

- od 1 czerwca do 30 września 2012 r.

- od 1 czerwca do 30 września 2013 r.

- od 1 czerwca do 30 września 2014 r.

Działka Nr 1  /200 m²/   – na PLAŻY CENTRALNEJ przy Latarni Morskiej – Bulwar im. J   Szymańskiego /plaża przy Smażalni Ryb „REWIŃSKI„/,

 

Działka Nr 2 /200 m²/ – na PLAŻY CENTRALNEJ przy Latarni Morskiej – Bulwar im. J   Szymańskiego /plaża przy Restauracji „PERGOLA„/,

 

Działka Nr 3 /200 m²/ – na PLAŻY CENTRALNEJ pomiędzy Radiowęzłem, a Molem,

 

Działka Nr 4 / 200 m²/ – na PLAŻY ZACHODNIEJ przy głównym zejściu na plażę.

 

 

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy. Należy składać odrębne oferty na każdą działkę. Jeden oferent może się starać o nabycia prawa do korzystania więcej niż z jednej działki.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość wynagrodzenia za jeden /każdy/ sezon letni .

Procedura wyboru użytkowników działek będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 12 marca 2012 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel.kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za jeden sezon obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia            13  kwietnia 2012r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1 lub Działka Nr 2, Działka nr 3 , Działka nr 4 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17  kwietnia 2012 r. o godz. 12,00.

MOSiR uprzedza, że warunkiem rozpoczęcia działalności będzie pisemne uzgodnienie z   SANEPID–em projektu budowlano – technologicznego, pod względem higieniczno-sanitarnym przed posadowieniem obiektu, uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % wartości alkoholu oraz piwa, uzyskania   wszelkich   niezbędnych   uzgodnień   administracyjnych   na   posadowienie   obiektu, zawarcia umowy na wywóz nieczystości z podmiotem posiadającym zezwolenie na   prowadzenie tego typu działalności .

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 


Do pobrania:

Procedura przetargowa.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.