Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 76 , 85 m ² znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM

Archiwum przetargi/sprzedaż

   

Kołobrzeg , dnia 05.05.2015 rPROTOKÓŁ

Komisji konkursowej w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 76 , 85 m ² znajdującego się w budynku basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 .

Komisja w składzie :

1. Przewodniczący - Artur Gliszczyński

2. Sekretarz - Katarzyna Dawid

3. Członek - Agnieszka Tomicka


Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na przedmiotowy przetarg

wpłynęły dwie oferty tj.

1. Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38

2. Paweł Juszczak , 78-100 Kołobrzeg ul. VI Dywizji Piechoty 5Szkółka Pływacka

DEPKA Karol Torcz

Paweł Juszczak

Oferta

Nr 12.500 zł / netto / po negocjacji


XXXXXXXXXX

Oferta

Nr 2XXXXXXXXXX


2.550 zł / netto /

po negocjacji

Komisja stwierdza , że oferty spełniają wymagania formalne określone w procedurze

wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni 76,85 m ² znajdującego się w budynku

basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM w Kołobrzegu przy

ul. Łopuskiego 38 . Komisja zgodnie z procedurą zastosowała negocjacje ze wszystkimi

oferentami . Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Pan Paweł Juszczak ,

78-100 Kołobrzeg , ul. VI Dywizji Piechoty 5

, który wynegocjowała kwotę 2.550 zł / netto – miesięcznie /i zamierza prowadzić

Punkt kosmetyczny , solaria , manicure i pedicure .

Komisja wnioskuje o zawarcie umowy z powyższym oferentem .Podpisy Komisji :© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.