Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności rekreacyjno - sportowej sportów /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie, itp./ na okres

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi

 

na dzierżawę pięciu działek na plaży morskiej, przeznaczonych na prowadzenie działalności   rekreacyjno - sportowej sportów /batuty , dmuchańce , zjeżdżalnie,   itp./ na   okres   3   sezonów  letnich   tzn.:

- od 1 czerwca do 30 września 2012 r  

- od 1 czerwca do 30 września 2013 r

- od 1 czerwca do 30 września 2014 r

położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

Działka Nr 1 /200 m ²/ – na PLAŻY CENTRALNEJ miedzy Bałtykiem, a Radiowęzłem,

Działka Nr 2 /200 m ²/ – na PLAŻY CENTRALNEJ między Molem, a Latarnią,

Działka Nr 3 /200 m ²/ – na PLAŻY CENTRALNEJ między Morskim Okiem, a Słoneczkiem,

Działka Nr 4 /200 m ²/ – na PLAŻY ZACHODNIEJ,

Działka Nr 5 /200 m ²/ – na PLAŻY W PODCZELU.

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy. Należy składać odrębne oferty na każdą działkę. Jeden oferent może się starać o dzierżawę więcej niż z jednej działki.

Oferty   powinny   zawierać   proponowaną    wysokość   wynagrodzenia   za   jeden /każdy/ sezon   letni .

Procedura wyboru dzierżawców działek będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 05 marca 2012 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za jeden sezon obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 06   kwiecień 2012 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1 lub Działka Nr 2 lub Działka Nr 3, Działka Nr 4 lub Działka Nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11   kwietnia  2012 r. o godz. 12:00.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 


Do pobrania:

Procedura przetargowa

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.