Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zaproszenie do składania ofert na udostępnienione siedem miejsc wewnątrz Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „MILENIUM” przeznaczonych na automaty samosprzedające zimne napoje.

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                         

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na udostępnienie siedmiu miejsc wewnątrz budynków Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego „MILENIUM” przeznaczonych na zainstalowanie automatów samosprzedających zimne napoje. Umowa na udostępnienie miejsc będzie obowiązywać od dnia 01.07.2009r. do dnia 31.06.2012 r.

Procedura wyboru użytkownika będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 05 czerwca 2009 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38,      78-100 Kołobrzeg, do dnia 22 czerwca 2009r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 czerwca 2009r. o godz. 11:00.

Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Wybrany oferent zostanie listownie powiadomiony o decyzji Komisji, chyba ze był obecny na otwarciu ofert.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

1.Procedura przetargowa i ogłoszenie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.