Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2012-2014 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi

 

na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2012-2014 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego:

1) przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich statkami spacerowymi przystosowanymi do przewożenia więcej niż 12 pasażerów, oferujący wynagrodzenie za 1 sezon letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 20.000 zł wraz z podatkiem VAT.

2) przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich łodziami i jachtami motorowymi przystosowanymi do przewożenia nie więcej niż 12 pasażerów, oferujący wynagrodzenie za 1 sezon letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 10.000 zł wraz z podatkiem VAT.

3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przed otwarciem ofert wadium w wysokości 5.000 zł – w przypadku przetargu na zachodnią cześć głowicy i 3000 zł – w przypadku przetargu na wschodnią część głowicy.

Procedury wyboru użytkowników obu części głowicy mola będą wydawane przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 12 marca 2012 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za jeden sezon letni obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 13 kwietnia 2012r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

- przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - zachodnia część głowicy

- przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - wschodnia część głowicy

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 kwietnia   2012 r. o godz. 12:00 (zachodnia część głowicy) i 12:30 (wschodnia część głowicy).

MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 


Do pobrania:
Załączniki - procedury przetargowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.