Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonie letnim 2009 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert


na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonie letnim 2009 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego:

1) przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich statkami spacerowymi przystosowanymi do przewożenia więcej niż 12 pasażerów, oferujący wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 35,000 zł wraz z podatkiem VAT.

2) przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich łodziami i jachtami motorowymi przystosowanymi do przewożenia nie więcej niż 12 pasażerów.

3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przed otwarciem ofert wadium w wysokości 5000 zł – w przypadku przetargu na zachodnią cześć głowicy i 1000 zł – w przypadku przetargu na wschodnią część głowicy.

Procedury wyboru użytkowników obu części głowicy mola będą wydawane przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 23 lutego 2009 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 27 marca 2009r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

- przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - zachodnia część głowicy

- przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - wschodnia część głowicy

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2009r. o godz. 9:30 (zachodnia część głowicy) i 10:00 (wschodnia część głowicy).

MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

1.Procedura przetargowa

2.Zarządzenie o komisji przetargowej

3.Ogłoszenie

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.