Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę działki na plaży przeznaczonej na uprawianie sportów wodnych od 15.06.2009r. do 15.09.2009r

Archiwum przetargi/sprzedażMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert


na dzierżawę od 15.06.2009r. do 15.09.2009r. jednej działki na plaży, bezpośrednio przyległej do linii wody, przeznaczonej na uprawianie sportów wodnych w sezonie letnim 2009, położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kołobrzeg.

Działka Nr 1 – na PLAŻY CENTRALNEJ przy LATARNI MORSKIEJ


Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy – nie mniejszej niż 3.200 zł + 22 % VAT

Procedura wyboru dzierżawców działki będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 04 maja 2009 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 29 maja 2009 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem Działka Nr 1

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 czerwca 2009 r. o godz. 10:00.

MOSiR uprzedza, że warunkiem rozpoczęcia działalności będzie pisemne uzgodnienie z Kapitanatem Portu Kołobrzeg zasad bezpiecznego uprawiania sportów wodnych w pobliżu redy i torów podejściowych do Portu Kołobrzeg.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie i procedura

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.