Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/2010

Archiwum przetargi/sprzedaż

                                                                         

 

                                                                        

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na zadanie pn.

“Dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/2010”

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci na basen w roku szkolnym 2009/2010. Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.09.2009r. do dnia 18.06.2010r.

Wartość zamówienia nie przekracza progu 14000 EURO.

Oferty powinny zawierać proponowaną kwotę za usługę w całym okresie obowiązywania umowy oraz spełniać pozostałe warunki określone w Procedurze wyboru wykonawcy.

Procedura wyboru wykonawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 17 sierpnia 2009 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Główny Mechanik MOSiR Pan Marek Rękas (tel. kom. 667 080 726).

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 25 sierpnia 2009r. do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem OFERTA NA DOWÓZ DZIECI NA BASEN W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 sierpnia 2009 r. o godz. 12:00. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

         MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.