Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru użytkowników czterech działek plaży morskiej , przeznaczonych na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich tj. 2012 – 201

Archiwum przetargi/sprzedaż

  

                                                                                                      Kołobrzeg    2012.04.17.

                                                                     PROTOKÓŁ

 

                                 Komisji   konkursowej   w   sprawie  wyboru   użytkowników   czterech działek    plaży   morskiej , przeznaczonych na ogródki gastronomiczne z piwem na okres 3 sezonów letnich tj.    2012 – 2014   położonych   w   granicach   administracyjnych   Gminy   Miejskiej   Kołobrzeg .

                         Komisja   w   składzie :

                      1.   Przewodniczący   -       Artur   Gliszczyński

                      2.   Sekretarz     -                Agnieszka Ławrynowicz

                      3.    Członek       -               Jacek    Kuś

 

                            Do   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w   Kołobrzegu   na   przedmiotowy przetarg

                            Wpłynęło   13    ofert    :

 

                            -     Działka   nr   1  - wpłynęły  3    oferty

                                   złożone   przez :

                           1. S.C.   ROCK   Joanna Matusiak,Tomasz Czuper    44-119   GLIWICE

                           2.   Mirosław    Kotowicz      78-100    KOŁOBRZEG

                           3.   PERGOLA     Elzbieta   Korbanek    78-100    Kołobrzeg  

 

                             -     Działka   nr   2   - wpłynęły    2     oferty

                                  złożone   przez :

                             1.Mirosław    Kotowicz      78-100    Kołobrzeg

                              2. PERGOLA     Elzbieta   Korbanek    78-100    Kołobrzeg  

                                

                            -     Działka   nr   3   - wpłynęło    5      ofert

                                  złożone   przez :

                             1. Mirosław    Kotowicz      78-100    Kołobrzeg

                             2. Karolina    Krzywańska      72-350    NIECHORZE

                             3. Piotr   Krzywański         72-350    NIECHORZE

                             4.   S.C.   ROCK   Joanna Matusiak,Tomasz Czuper    44-119   GLIWICE

                             5.PRONINANCE   ONE     WARSZAWA

 

                            -     Działka   nr   4   - wpłynęły  3   oferty

                                  złożone   przez :

                             1. Łukasz     Wichniarz      78-100    KOŁOBRZEG

 

 

ROCK

Gliwice

Mirosław

Kotowicz

PERGOLA

Korbanek Elzbieta

Karolina Krzywańska

Niechorze

Piotr   Krzywański

Niechorze

Profinance One

Warszawa

Łukasz

Wichniarz

Kołobrzeg

Działka    nr 1

 

 50.000 zł

/brutto/za jeden sezon

80.000 zł

/brutto/za jeden sezon

85.000 zł

/brutto/za jeden sezon

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Działka nr 2

 

xxxxxxx

40.000 zł

/brutto/za jeden sezon

49.200 zł

/brutto/za jeden sezon

xxxxxxxxx

  xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

Działka   nr   3

 

45.000 zł

/brutto/za jeden sezon

10.000 zł

/brutto/za jeden sezon

xxxxxxxxx

50.035 zł

/brutto/za jeden sezon

51.101 zł

/brutto/za jeden sezon

25.450 zł

/brutto/za jeden sezon

xxxxxxxx

 

Działka nr 4

45.000 zł

/brutto/za jeden sezon

25.000 zł

/brutto/za jeden sezon

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

  xxxxxxxx

xxxxxxxx

15.000 zł

/brutto/za jeden sezon

                             2.   S.C.   ROCK   Joanna Matusiak,Tomasz Czuper    44-119   GLIWICE

                             3.    Mirosław    Kotowicz      78-100    Kołobrzeg                            

                     

         

 

                          

 

                           Komisja   stwierdza , że   oferty spełniają   warunki   formalne   i   wnioskuje   o   zawarcie  

                            umów   z   :   

                           1/.    Na   działkę   nr   1     z   - Firmą   „PERGOLA     Elzbieta   Korbanek    78-100    Kołobrzeg  

                             , która   zaoferowała   kwotę     85.000 zł   / brutto / za jeden sezon letni /

                            Ponieważ   jest  ona   najkorzystniejsza    dla   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w  

                             Kołobrzegu .

              

                           2/.    Na   działkę   nr   2    z   - Firmą   „PERGOLA     Elzbieta   Korbanek    78-100    Kołobrzeg  

                              która   zaoferowała   kwotę     49 .200   zł    / brutto / za jeden sezon letni   /      

                            Ponieważ   jest   ona   najkorzystniejsza    dla   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w  

                             Kołobrzegu .               

 

                            3/.    Na   działkę   nr   3    z     Piotrem   Krzywańskim         72-350    NIECHORZE

                             która   zaoferowała   kwotę      51.101   zł    / brutto / za jeden sezon letni

                             Ponieważ   jest   ona   najkorzystniejsza    dla   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w  

                             Kołobrzegu .               

 

                              4/.    Na   działkę   nr   4   z   - „S.C.   ROCK   Joanna Matusiak,Tomasz Czuper    44-119  

                               GLIWICE

                             która   zaoferowała   kwotę      45.000   zł    / brutto / za jeden sezon letni                                                                                       

 

                            Ponieważ   jest   ona   najkorzystniejsza    dla   Miejskiego   Ośrodka   Sportu   i   Rekreacji   w  

                             Kołobrzegu .   

           

                                  

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.