Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE - Do 02.04.2013r. w siedzibie MOSiR, zbierane będą oferty na dzierżawę części plaży (dwie działki o pow. 15 m2) z przeznaczeniem na sprzedaż lodów oraz gofrów.

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje, że do dnia 02.04.2013r. w siedzibie MOSiR Kołobrzeg (sekretariat), zbierane będą oferty na dzierżawę części plaży   (dwie działki o powierzchni 15 m2 każda) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lodów oraz gofrów.

Miejsca przeznaczone do prowadzenia działalności (dokładne wskazania można uzyskać u osoby wyznaczonej do kontaktu z oferentami):

1.        Pas techniczny plaży przy Molo Spacerowym – 15 m2,

2.        Pas techniczny plaży przy zjeździe technicznym – Morskie Oko – 15 m2.

Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy. Należy składać odrębne oferty na każdą działkę. Jeden oferent może się starać o nabycie prawa do więcej niż jednej działki. Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość wynagrodzenia za jeden sezon obowiązywania umowy to jest: od 01.05 do 30.09 każdego roku.

Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78 – 100 Kołobrzeg (do dnia 02.04.2013r.) do godziny 10.00. Rozstrzygnięcie postępowania 03.04.2013r. o godz. 12.00 w małej Sali konferencyjnej MOSiR.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik CSiR Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

1.        Do składanej oferty należy załączyć wizualizację proponowanego zagospodarowania wskazanego miejsca, na które jest składana oferta.

2.        Wydzierżawiający teren na własny koszt przeprowadzi doprowadzenie mediów do obiektu.

3.        Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany jest przedstawić administratorowi działki pozwolenie z odpowiedniej stacji Sanepid (opinia) na prowadzenie tego typu działalności.

4.        Na rozstrzygnięcie oferty wpływ (oprócz ceny zaoferowanej) będzie miała ocena komisji w kontekście przedstawionej wizualizacji obiektu.

5.        Okres dzierżawy – 2 lata. W przypadku nabycia przez MOSiR prawa do korzystania z pasa technicznego w 2015r., okres dzierżawy może być przedłużony o sezon letni 2015.

6.        Wszelkie szczegółowe kwestie pomiędzy MOSiR, a Wydzierżawiającym będzie regulowała umowa.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie, procedura przetargowa.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.