Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursów ofert na na korzystanie bez nabycia posiadania dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego

Archiwum przetargi/sprzedaż

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert

 

na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2010-2012 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego:

1) przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich statkami spacerowymi przystosowanymi do przewożenia więcej niż 12 pasażerów, oferujący wynagrodzenie za 1   sezon   letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 30,000 zł wraz z podatkiem VAT.

2) przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich łodziami i jachtami motorowymi przystosowanymi do przewożenia nie więcej niż 12 pasażerów ,oferujący wynagrodzenie za 1   sezon   letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 10,000 zł wraz z podatkiem VAT..

3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przed otwarciem ofert wadium w wysokości 10.000 zł – w przypadku przetargu na zachodnią cześć głowicy i 3000 zł – w przypadku przetargu na wschodnią część głowicy.

Procedury wyboru użytkowników obu części głowicy mola będą wydawane przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 01 marca 2010 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za jeden sezon letni obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 26   marca 2010r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

- przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - zachodnia część głowicy

- przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - wschodnia część głowicy

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca   2010r. o godz. 9:30 (zachodnia część głowicy) i 10:00 (wschodnia część głowicy).

MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Do pobrania:
Procedury przetargowe.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.