Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej 13,9 m2 na parterze Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Milenium

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej

13,9 m2 .

 

Lokal mieści się na parterze Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Milenium.

Okres dzierżawy 3 lata. Wyklucza się oferty pokrywające się z dotychczasową działalnością MOSiR oraz działalnością jego dzierżawców. Preferowana działalność z zakresu hotelarstwa, handlu, itp. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Osoba do kontaktu z oferentami – Pan Marek Rękas, tel. 94 35 51 334

Oferty należy składać do dnia 31.12.2009 r. w sekretariacie MOSiR w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36 -38, do godz. 15.00. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie bez nazwy dzierżawcy z opisem: „Dzierżawa lokalu w MOSiR Kołobrzeg”.

Oferta powinna zawierać:

- adres i nazwę oferenta

- planowaną działalność

- proponowany czynsz w skali miesiąca

- planowany termin podjęcia działalności

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2010r.o godz. 11.00. Spotkanie z oferentami celem omówienia ofert z komisją przetargową odbędzie się w dniu 05.01. 2010r. o godz. 11.15 w małej salce konferencyjnej.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.