Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o przetargu w formie konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu

Archiwum przetargi/sprzedaż

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofertMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni ok. 500 m², mieszczącego się w przyziemiu zabytkowej Sali Sportowej przy ul. Wąskiej 1 w Kołobrzegu. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 01.07.2009r. do dnia 30.09.2021r.

Rodzaj działalności jest pozostawiony do uznania oferenta, z tym że musi być do pogodzenia z zabytkowym charakterem obiektu.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość miesięcznego czynszu w całym okresie obowiązywania umowy oraz spełniać pozostałe warunki określone w Procedurze wyboru dzierżawcy.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 16 lutego 2009 roku .

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Główny Mechanik MOSiR Pan Marek Rękas (tel. kom. 667-080-726).

Kompletne oferty należy składać w sekretariacie MOSiR przy ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 18 maja 2009r. do godz. 15:00 , w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem OFERTA NA SALĘ RYCERSKĄ.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 maja 2008 r. o godz. 10:00. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.