Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE - o przetargu w formie konkursów ofert na na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2011-2013 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego.

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargi w formie konkursów ofert


na korzystanie (bez nabycia posiadania przez użytkownika) w sezonach letnich 2011-2013 dwóch części głowicy kołobrzeskiego mola spacerowego:

1) przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich statkami spacerowymi przystosowanymi do przewożenia więcej niż 12 pasażerów, oferujący wynagrodzenie za 1 sezon letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 30000 zł wraz z podatkiem VAT.

2) przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - oferty mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na organizowaniu i odbywaniu turystycznych rejsów morskich łodziami i jachtami motorowymi przystosowanymi do przewożenia nie więcej niż 12 pasażerów ,oferujący wynagrodzenie za 1 sezon letni obowiązywania umowy w wysokości nie mniejszej niż 10000 zł wraz z podatkiem VAT.

3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przed otwarciem ofert wadium w wysokości 10000 zł – w przypadku przetargu na zachodnią cześć głowicy i 3000 zł – w przypadku przetargu na wschodnią część głowicy.

Procedury wyboru użytkowników obu części głowicy mola będą wydawane przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 07 marca 2011 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością wynagrodzenia za jeden sezon letni obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 01 kwietnia 2011r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

- przetarg na użytkowanie zachodniej części głowicy mola - zachodnia część głowicy

- przetarg na użytkowanie wschodniej części głowicy mola - wschodnia część głowicy

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 kwietnia 2011 r. o godz. 9:30 (zachodnia część głowicy) i 10:00 (wschodnia część głowicy).

MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 


Do pobrania:

1.Procedury przetargowe oraz ogłoszenie archiwum samorozpakowujące się.

2.Procedury przetargowe oraz ogłoszenie archiwum ZIP.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.