Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Kołobrzeg , dnia 05.05.2015 rPROTOKÓŁ

Komisji konkursowej w sprawie wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni użytkowej 43 , 0 m ² znajdującego się na parterze budynku basenu MILENIUM SPA w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 .

Komisja w składzie :

1. Przewodniczący - Artur Gliszczyński

2. Sekretarz - Katarzyna Dawid

3. Członek - Agnieszka Tomicka


Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na przedmiotowy przetarg

wpłynęły dwie oferty tj.

1. Szkółka Pływacka DEPKA Karol Torcz 78-100 Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38

2. Baltica Sport Artur Tłoczek ul. Łopuskiego 38 , 78-100 KołobrzegSzkółka Pływacka

DEPKA Karol Torcz

Baltica Sport

Artur Tłoczek

Oferta

Nr 11.200 zł / netto / po negocjacji


XXXXXXXXXX

Oferta

Nr 2XXXXXXXXXX


1.150 zł / netto /

po negocjacji

Komisja stwierdza , że oferty spełniają wymagania formalne określone w procedurze

wyboru dzierżawcy lokalu o powierzchni 43,00 m ² znajdującego się w budynku

basenowym przy wejściu do Kompleksu MILENIUM w Kołobrzegu przy

ul. Łopuskiego 38 . Komisja zgodnie z procedurą zastosowała negocjacje ze wszystkimi

oferentami . Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała Szkółka Pływacka DEPKA Karol

Torcz , 78-100 Kołobrzeg , ul. Łopuskiego 38

, która wynegocjowała kwotę 1.200 zł / netto – miesięcznie / i zamierza prowadzić

Biuro szkółki pływackiej ,biuro podróży , serwis narciarski ,organizacja szkoleń

Sportowych , kursów instruktorskich .

Komisja wnioskuje o zawarcie umowy z powyższym oferentem .Podpisy Komisji :


© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.