Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m². Sala sportowa MOSiR mieści się przy ul. Wąskiej 1.

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę sali sportowej wraz z zapleczem o powierzchni 500 m². Sala sportowa MOSiR mieści się przy ul. Wąskiej 1. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 30.06.2008r. do dnia 30.08.2008r.

Rodzaj działalności jest pozostawiony do uznania oferenta, z tym że MOSiR będzie preferował sprzedaż odzieży, obuwia, sprzętu turystycznego i sportowego, natomiast wyklucza sprzedaż artykułów spożywczych.

Oferty powinny zawierać proponowaną wysokość czynszu za cały okres obowiązywania umowy. Całość czynszu będzie płatna z góry .

Dzierżawca, przed rozpoczęciem działalności, będzie miał obowiązek zabezpieczyć parkiet Sali sportowej poprzez rozłożenie wykładziny na całej powierzchni Sali.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 14 kwietnia 2008 roku .

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością czynszu za cały okres obowiązywania umowy należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 5 maja 2008r. do godz. 15:00 , w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 maja 2008 r. o godz. 10:00.

Oferenci są proszeni o przybycie do siedziby MOSiR w tym dniu o godz. 10:00 w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją. Wybrany oferent zostanie listownie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

 

Lista plików do pobrania:

załącznik nr 1, procedura wyboru dzierżawcy
tekst ogłoszenia, w postaci pliku

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.