Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artys

Archiwum przetargi/sprzedaż


Kołobrzeg , dnia 21.04.2015 rPROTOKÓŁ


Komisji konkursowej w sprawie wyboru dzierżawcy części plaży / dwie działki / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wyplataniu warkoczyków , tatuaży artystycznych w sezonie letnim 2015 .

Komisja w składzie :

1. Przewodniczący - Artur Gliszczyński

2. Sekretarz - Jacek Kuś

3. Członek - Wojciech Jankowski


Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na przedmiotowy przetarg

wpłynęły 3 oferty .

1.Paweł Rudnik ul. Jana Brzechwy 8 , 78-100 Kołobrzeg


2. Paweł Prewencki ul. Kupiecka 2-4/ 30 , 78-100 Kołobrzeg


3.Sławomir Brodziński ul. Katedralna 2/ 12 , 78-100 Kołobrzeg


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z uwagi na to , że

Urząd Miasta w Kołobrzegu będzie prowadził inwestycję dojścia do kołobrzeskiego mola ,

część plaży przewidziana na w/w działalność będzie wygrodzona , będzie tam plac

budowy , musi unieważnić przetarg . Oferentom zostanie zwrócone wadium .Podpisy Komisji :

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.