Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Przetarg na prowadzenie świadczenia usług aquaaerobicu,aerobiku,fitness i innych.

Archiwum przetargi/sprzedaż

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetarg w formie konkursu ofert


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na prowadzenie, na zasadzie świadczenia usług, zajęć aquaaerobicu, aerobiku, step aerobiku i spinningu, itp. Wybrany oferent będzie miał do dyspozycji w określonych godzinach Salę Fitness MOSiR o powierzchni 214,49 m2, mieszczącą się przy ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu oraz basen. Umowa na świadczenie usług będzie obowiązywać od dnia 15.09.2008r. do dnia 30.06.2010 r.

Procedura wyboru usługobiorcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 10 sierpnia 2008 roku.

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Zainteresowani mogą oglądać pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia zajęć, po wcześniejszym umówieniu się z Panem Arturem Gliszczyńskim.

Kompletne oferty z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 1 września 2008r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 września 2008r. o godz. 10:00.

Oferenci są proszeni o przybycie do siedziby MOSiR w tym dniu o godz. 10:00 w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją. Wybrany oferent zostanie listownie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie

2.Zarządzenie o komisji przetargowej

3.Procedura przetargowa

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.