Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - na dzierżawę pomieszczenia o pow. 43,0 m2, wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, na parterze budynku basenu MILENIUM

Archiwum przetargi/sprzedaż

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza przetargMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 43,0 m 2 , wydzielonego z pomieszczenia oznaczonego w projekcie budowlanym numerem 013, położonego na parterze budynku basenu „MILENIUM ”. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać od dnia 01.03.2015r. do dnia 31.12.2017r.

Preferowana działalność :, biuro rachunkowe , gabinet lekarski , fryzjer , kosmetyczka , doradca podatkowy itp.

Procedura wyboru dzierżawcy będzie wydawana przez sekretariat MOSiR wszystkim osobom zainteresowanym, począwszy od 9 stycznia 2015 roku .

Złożenie oferty będzie uważane za akceptację procedury.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji Pan Artur Gliszczyński (tel. kom. 606 307 762).

Kompletne oferty z proponowaną wysokością miesięcznego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) należy składać w sekretariacie MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 15:00 , w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 stycznia 2015 r. o godz. 12:00.

Oferenci mogą być obecni na otwarciu ofert. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji Komisji.

MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn oraz prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


Do pobrania:
1.Procedura przetargowa, ogłoszenie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.