Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu hali Milenium (BZP 120722-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

                                                                       Kołobrzeg, dnia 2 czerwiec 2009 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dachu hali Milenium” ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 120722-2009.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż do dnia 26 maj 2009 r. do godz. 10.00, tj. do dnia składania ofert, do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu nie wpłynęła żadna oferta,która nie podlegała wykluczeniu.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.