Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - Ochrona mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 18279-2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, dnia 18 stycznia 2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochronę mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu".

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu – działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na:

1) w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, usuwa się punktu 6 dotyczący Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu stałego łącza telefonicznego z Policją oraz Strażą Pożarną gwarantującego natychmiastowy kontakt w sytuacjach kryzysowych.

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIE ULEGAJĄ ZMIANOM.

 

 

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.