Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PROTEST - Ochrona mienia kompleksu Milenium (BZP 93827-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

30 lipca 2009


INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi
Ochrona mienia kompleksu Milenium (BZP 93827-2009)

Na podstawie art. 180 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.)w dniu 29 lipca 2009r. (fax) został wniesiony protest dotyczący unieważnienia postępowania przetargowego na ochronę mienia kompleksu Milenium nr sprawy 4/2009. W związku z powyższym zgodnie z art. 181 ust. 4 ustawy Pzp wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Pzp dołączamy kopię protestu.


Marek Rękas
Główny Mechanik
m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

tel. 094 35 51 403


Do pobrania skan stron protestu:
strona 1
strona 2
strona 3

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.