Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Modernizacja systemu CCTV do monitorowania imprez masowych w hali Milenium MOSiR w Kołobrzegu (BZP 168439 - 2013, 174199 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Numer ogłoszenia: 174199 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168439 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 36/38, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 0 94 35 51 400, fax. 0 94 35 51 404.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

· W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z rejestracją dźwięku dla Hali Milenium w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Zasadniczym zadaniem systemu będzie nadzór i rejestracja imprez masowych w tym sportowych na terenie obiektu oraz zapewnienie całodobowego dozoru wizyjnego obiektu dla celów ochrony i bezpieczeństwa. 2. Kompletny system winien być dostarczony zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy i przedmiar) i powinien zawierać następujące elementy składowe: 1) System kamer składający się z 31 kamer o wyłącznie cyfrowym przetwarzaniu obrazu z wyjściem IP 2) System zdalnego sterowania kamer obrotowych wraz z elementami manipulacyjnymi dla operatorów wykorzystujący wyłącznie sieć Ethernet do połączeń z kamerami 3) System prezentacji (jedno stanowisko monitoringu) opisane w załączonej dokumentacji projektowej 4) System zapisu obrazu i dźwięku 5) System zarządzania i diagnostyki 6) Przeszkolenie z zakresu funkcjonowania systemu 7) Inne elementy niezbędne dla funkcjonowania systemu, nawet jeżeli nie były wymienione w dokumentacji. 3. Oferta musi zawierać foldery oraz kosztorys oferowanych urządzeń i oprogramowania.

· W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV wraz z rejestracją dźwięku dla Hali Milenium w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Zasadniczym zadaniem systemu będzie nadzór i rejestracja imprez masowych w tym sportowych na terenie obiektu oraz zapewnienie całodobowego dozoru wizyjnego obiektu dla celów ochrony i bezpieczeństwa. 2. Kompletny system winien być dostarczony zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy i przedmiar) i powinien zawierać następujące elementy składowe: 1) System kamer składający się z 46 kamer o wyłącznie cyfrowym przetwarzaniu obrazu z wyjściem IP 2) System zdalnego sterowania kamer obrotowych wraz z elementami manipulacyjnymi dla operatorów wykorzystujący wyłącznie sieć Ethernet do połączeń z kamerami 3) System prezentacji (jedno stanowisko monitoringu) opisane w załączonej dokumentacji projektowej 4) System zapisu obrazu i dźwięku 5) System zarządzania i diagnostyki 6) Przeszkolenie z zakresu funkcjonowania systemu 7) Inne elementy niezbędne dla funkcjonowania systemu, nawet jeżeli nie były wymienione w dokumentacji. 3. Oferta musi zawierać foldery oraz kosztorys oferowanych urządzeń i oprogramowania.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

· W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg..

· W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg..

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.