Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2- Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg (BZP 489562 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg 17.12.2012

CK .271.8.2012

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2


 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„ Utrzymanie czystości I porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść I dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg


Pytanie nr 1.

Nawiązując do Części V siwz, punktu 2, proszę aby Zamawiający potwierdził że referencje obejmujące zakresem sprzątanie oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 1 000 200,80 m2, spełniają wymagania określone przez zamawiającego w w/w punkcie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Wskazana powierzchnia spełnia warunki określone w rozdziale V ust 2 pkt. 2 SIWZ.

 

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie czy załączniki nr 5 do SIWZ   „ Wykaz Sprzętu”, oraz Wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia dołączonych do ofert, będzie spełniał wymagania postawione przez Zamawiającego w punkcie 13 i 14, rozdział VI SIWZ. Jeżeli proponowane dokumenty nie są odpowiednie proszę, aby Zamawiający wskazał, jakie dokumenty należy przedstawić w celu spełnienia wymagań.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Uzupełniony załącznik nr 5 do   SIWZ „Wykaz sprzętu” będzie spełniał wymagania zawarte w rozdziale VI ust. 13.
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z miejsca jak umowa dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze - sprzęt i pracownicy zlokalizowani na obszarze Gminy Miasta Kołobrzeg lub gmin ościennych – graniczących)   będzie spełniał wymagania zawarte w rozdziale VI ust. 14


Do pobrania:
1. Skan zapytania.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.