Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 25.08.2015

CSiR.271.2.2015.KJG

 

 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

 

na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu                       i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

 

   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

 

Treść zapytania:

„W związku z ukazaniem się ogłoszenia o zamówieniu pn. „Obsługa ratownicza Basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu” nr 122935-2015; data zamieszczenia: 18.08.2015, zwracam się z prośbą o wskazanie minimalnej liczby ratowników wodnych oczekiwanej przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi zabezpieczenia ratowniczego Basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108) dla prawidłowej realizacji obsługi ratowniczej basenu Milenium Spa w Kołobrzegu zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej trzema ratownikami wodnymi.

 

Jacek Banasiak

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.