Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE UCHYLENIU I WYBORZE- OBSŁUGA RATOWNICZA BASENU MILENIUM SPA PRZY UL. ŁOPUSKIEGO 38 W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 122935 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 09.09.2015

CSiR.271.2.2015.KJG

 

 

 

Informacja o uchyleniu się od podpisania umowy przez wykonawcę wybranego

 

w postępowaniu na obsługę ratowniczą basenu Milenium Spa przy ul. Łopuskiego 38 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

 

     W związku z uchyleniem się od zawarcia umowy (na podstawie pisma z dn. 07.09.2015 r.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj.: MULTIGRUPA Sp. z o.o. ul. Rynek 20/21 lok. 15, 50-111 Wrocław, zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych, złożonych ważnych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania                         i oceny.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

SZKÓŁKA PŁYWACKA DEPKA KAROL TORCZ

ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

 

Cena wybranej oferty: 231.012,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwanaście złotych 00/100), termin płatności: 28 dni.

Termin podpisania umowy: 15.09.2015 r.

 

 

 

 

Andrzej Bejnarowicz

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.