Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego (BZP - 61852 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

                                                                                                          Kołobrzeg , dnia 01.03.2013 r .

 

 

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

„Kompleksowa naprawa układu technologii uzdatniania wody basenowej i szczelności niecki basenu rekreacyjnego”

 

 

            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art . 92 ust . 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz . U . Z 2010 Nr 113, poz . 759 z późn . zm .) zawiadamia , że w dniu 28.02.2013 r . został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w / w zadanie . Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych .

            W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art . 22 ust . 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art . 24 ust . 1 i 2 ustawy .

 

Na przetarg wpłynęły cztery oferty złożone przez niżej wymienione podmioty :

L . p .

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

( z podatkiem VAT )

Liczba punktów w kryterium – 100% cena

1

SWIMMINGPOOLS – BASENY, Aftanas Grażyna, 58-260 Bielawa, ul.   Grota Roweckiego 5

118.941,00

100

2

P.P.H.U. „ANCHEM” Zbigniew Wojciul,   78-320 Połczyn Zdrój, ul. Kościuszki 3/3

244.155,00

48,71

3

BLANCA PLUS Sp. z o.o., 05-552 Wólka Kosowska, Wola Mrokowska, ul.   Wąska 1

166.264,02

71,54

4

MEDIA TECHNIK Sp. zo.o. Sp. Komandytowa,   78-100 Kołobrzeg, ul. Matejki 5

232.470,00

51,16

 

 

            Dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez SWIMMINGPOOLS – BASENY, Aftanas Grażyna, 58-260 Bielawa, ul.   Grota Roweckiego 5, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art . 2 pkt . 5 oraz art 91 ust . 1 ustawy P . Z . P .

 

Cena wybranej oferty wynosi : 118.941,00 ( brutto ).

 

Termin podpisania umowy z w / w Wykonawcą ustalono na dzień 07.03.2013 r .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                        Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                      w Kołobrzegu

                                                                                                                                     Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.