Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia Łuczniczka (BZP 142153-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

Uwaga formularz ofertowy został zmieniony
do pobrania tu.. lub w ogłoszeniu o zamówieniu tu..


     (18.09.2009)

 1. Szczegółowego harmonogramu i warunków prac w zakresie fizycznej ochrony mienia , który ma podlegać wycenie miesięcznej, tj.:
  -ilości roboczogodzin pracy agentów ochrony na poszczególnych posterunkach
  Odp.
  Jak wynika z SIWZ ochrona fizyczna ma być zapewniona 24 godziny na dobę przez wszystkie dni miesiąca. Umowa jest przewidziana na okres 12 miesięcy.

  -ilości roboczogodzin pracy agentów ochrony na poszczególnych posterunkach
  Odp.
  W obiekcie jest stanowisko ochrony (recepcja) oraz dostęp do toalet i umywalki. Osobnego pomieszczenia (szatni) dla agentów ochrony Zamawiający nie przewiduje.

 1. Zakres działania grupy interwencyjnej:
  -na wezwanie ochrony fizycznej?
  Odp.
  TAK

  -Po załączeniu się alarmu w systemie włamania?
  Odp.
  NIE

 2. Zakresu działania grupy konwojującej wartości pieniężne?
  -ile razy w tygodniu?
  -Skąd dokąd ma być przewożona gotówka?
  Odp.
  Jak wynika z SIWZ takiej usługi Zamawiający nie przewiduje.

 1. Czego dotyczyć ma okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy), o których mowa w formularzu ofertowym?
  Odp.
  Informacja ta zostanie usunięta z formularza ofertowego.

 2. Co Zamawiający rozumie przez: „monitoring telewizyjny”
  -dostarczenie i instalację systemu kamer do obiektu?
  Odp.
  NIE

  -monitorowanie przez pracownika ochrony obrazu z kamer istniejącego już systemu?
  Odp.
  TAK

 3. Co Zamawiający rozumie przez „załatwienie wykonania reklamacji” (treść formularza ofertowego)
  Odp.
  Informacja ta zostanie usunięta z formularza ofertowego. 
   

 4. Istnieje rozbieżność pomiędzy SIWZ a formularzem ofertowym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – proszę o określenie czy jest wymagane, jeśli tak, w jakiej wysokości?
  Odp.
  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane (zgodnie z SIWZ) formularz ofertowy zostanie poprawiony w tym punkcie.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.