Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 15 grudnia 2011 r.O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Utrzymanie czystości i porządku pasa technicznego, wydm oraz zejść i dojść na plażę w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg".Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 14.12.2011 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dwie części w/w zadania. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.


Na część I wpłynęły 3 oferty złożone przez niżej wymienione podmioty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów w kryterium – 100% cena


1

SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna

ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin


308.880,00 zł


100,00


2

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg


406.892,16 zł


75,91

3

Usługi Budowlano – Porządkowe "ALKAS"

Błażej Buczyński

ul. Kniewskiego 8/11, 78-100 Kołobrzeg


374.200,00 zł


82,54


Na część II wpłynęły 2 oferty złożone przez niżej wymienione podmioty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

- za jedno sprzątanie mechaniczne

Liczba punktów w kryterium – 100% cena


1

SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna

ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin


21.525,00 zł


13,03


2

Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o.

ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg


2.804,40 zł


100,00


Na część I dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez SIAL W. Kimber, B. Kimber Spółka jawna ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Cena wybranej oferty wynosi: 308.880,00 zł (brutto).

Na część II dokonano wyboru oferty Nr 2 złożonej przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. 6 Dywizji Piechoty 60, 78-100 Kołobrzeg, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Cena wybranej oferty wynosi: 2.804,40 zł (brutto) za jedno sprzątanie mechaniczne.


Termin podpisania umów z w/w Wykonawcami wyznaczono na dzień 22.12.2011r.


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.