Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP - 213119 - 2011)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, dnia 17 sierpnia 2011 r.
O G Ł O S Z E N I E

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


"Utrzymanie czystości w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu".

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w dniu 17 sierpnia 2011 roku zostało unieważnione w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zaoferowana przez wykonawcę cena przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.


Na przetarg wpłynęła 1 oferta złożona przez:L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

1

Przedsiębiorstwo Usługowe "WACHTA II"

Tomasz Ziomek

ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg


418.509,84 zł

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu


Andrzej Bejnarowicz

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.