Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 - wymiana parkietu drewnianego w hali widowiskowo-sportowej milenium w kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, 27.04.2016

CSiR.271.2.2016.KJG

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu

 

 

na wymianę parkietu drewnianego w hali widowiskowo – sportowej Milenium w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38.

 

  Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

 

Treść zapytania nr 1:

„ W związku z występującymi koszami najazdowymi w państwa obiekcie czy wymagane będzie aby system podłogi sportowej posiadał w składzie sklejkę która wzmocni wytrzymałość fizyczną podłogi sportowej.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Z doświadczenia Zamawiającego wynika , iż rozstaw legarów , na których spoczywają klepki parkietu , który obecnie wynosi ok 330 mm jest niewystarczający , aby zapewnić bezpieczne ( bez pęknięć ) przetaczanie po parkiecie koszy najazdowych . W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie , w systemie podłogi , sklejki, jako podkład pod parkiet . Z pewnością da to najlepszy rozkład nacisków . Zamawiający dopuści jednak , rozwiązanie oparte na legarach , jako podparcie dla parkietu , jeżeli ich rozstaw zapewni ( będzie wystarczająco gęsty ), że łączenia poszczególnych klepek nie będą „ wisiały ” w powietrzu .

 

Treść zapytania nr 2:

„ Pod dolnymi legarami znajdują się podkładki dystansowe z elementami elastycznymi . Każdy system podłogi sportowej posiada własne podkładki amortyzujące . Badania które są wykonywane na zgodność z normą 14904 określają dokładnie elementy systemu podłogi. Jeżeli zostały by użyte stare podkładki dystansowo elastyczne to zmieniłyby one diametralnie parametry podłogi sportowej i na przykład odbicie piłki było by nie zgodne z normą. W związku z powyższym czy mogą być użyte stare podkłady dystansowo elastyczne.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Ze względu na specyfikę podbudowy Zamawiający sugeruje zachowanie starych podkładów, ale dopuszcza zamontowanie nowych w podobnych miejscach i nie przekraczających ciężaru obecnych .  

 

Treść zapytania nr 3:

„ W związku z przestrzenią 20 centymetrową pomiędzy betonem a wierzchnią powierzchnią podłogi sportowej czy zamawiający wymaga aby system podłogi sportowej był dwulegarowy co defakto wpłynie na większą stabilność konstrukcji i lepszą wentylację podpodłogową.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zastosowania systemu podłogi sportowej dwulegarowej pod warunkiem , że system jednolegarowy spełni warunki związane z przemieszczaniem koszy najazdowych ( brak uszkodzeń klepek ) np.: przez zastosowanie sklejki (stanowiącej oparcie dla parkietu)   opartej na jednej warstwie legarów.

 

Treść zapytania nr 4:

„ Czy zamawiający dopuści rozstaw legarów w odstępie osiowym 300mm.”

 

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający   dopuszcza rozstaw dolnych legarów (opartych na podporach dystansujących) w odstępie osiowym 300 mm.

 

Andrzej Bejnarowicz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.