Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 11.07.2012

CK.271.4.2012

OGŁOSZENIE -

ZMIANA TERMINU

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu
informuje, że następuje zmiana terminu otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:


"Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na   potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu "

 

Składanie ofert do dnia 26.07.2012 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się  dnia 26.07.2012 r. o godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie terminu w/w postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2012 r. pod nr 151169 - 2012.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz

 


UWAGA aktualizacja dokumentacji.

Do pobrania :

1. Ogłoszenie o zmianie terminu, projekt umowy, Specyfikacja Istotnyh Warunków Zamówienia (SIWZ), opis przedmiotu zamówienia.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.