Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - OCHRONA BUDYNKÓW, OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU (BZP 171075 - 2015)

Archiwum Zamówień Publicznych

 


Kołobrzeg, 27.11.2015

CSiR.271.4.2015.KJGTreść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące

zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniuna ochronę budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:


Treść zapytania:

W części III Opis przedmiotu Zamówienia w pkt.2.6 Zamawiający pisze:

W godzinach nocnych pracownicy ochrony na żądanie służby technicznej winni asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego.

Pytanie: czy asysta pracownika ochrony przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego dotyczy tylko pkt. 2.1. Kompleks Milenium, gdzie ochrona jest całodobowa, czy obejmuje także obiekty ochrony wymienione w pkt 2.2, 2.3, 2.4 (obiekt Sportowy Łuczniczka, Miejski Stadion sportowy, Sala Sportowa przy ul. Waskiej), gdzie ochrona fizyczna odbywa się w godzinach otwarcia obiektu. Jesli tak, to bardzo proszę o wskazanie formy rozliczenia za dodatkowe godziny pracy pracownika ochrony w godzinach nocnych.”


Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 2.6. Opisu przedmiotu zamówienia, pracownik ochrony na żądanie służby technicznej winien asystować przy pracach niebezpiecznych wykonywanych przez jednego pracownika technicznego. Prace, o których mowa powyżej dotyczą wyłącznie czynności wykonywanych w nocy, przez jednego pracownika na podbaseniu, które mieści się w kompleksie Milenium przy ul. Łopuskiego 38.

Oznacza to, że pracownik ochrony o ile wystąpi taka konieczność (np. awaria) na wyraźną prośbę pracownika technicznego MOSiR jedynie towarzyszyć będzie przy wykonywaniu obowiązków służbowych pracownika zamawiającego. Nie będzie zatem wykonywał żadnych prac. Asysta drugiej osoby potrzebna jest w sytuacji zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia pracownika zamawiającego w celu wezwania służb ratunkowych. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa przedmiotową asystę wykonywać może jedynie osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie wykonywania prac niebezpiecznych.

Jednocześnie informuję, iż w dotychczasowej praktyce sytuacja taka nie wystąpiła.
© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.