Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie:Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu(BZP 137474-2012,101341-2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

Kołobrzeg, 28.05.2012

CK.271.2.2012

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu".

 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu informuje, iż Wykonawca tj. EcoOne Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej 71, którego ofertę                                  w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą, odstąpił od podpisania umowy.

  W związku z powyższym, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, złożona przez Compono Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 21.

  Termin podpisania umowy z Wykonawcą ustalono na dzień 31.05.2012 r.

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz  

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.