Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Dostawa i wymiana urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz ich montaż w kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu(BZP 220837 - 2013)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

Kołobrzeg 28.10.2013

           

CK.271.4.2013.KJG

 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę                            i wymianę urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz ich montaż w Kompleksie Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”.

 

 

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytanie złożone w postępowaniu przez W ykonawcę:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dysponuje podkładami budynku w formacie dwg. lub chociażby pdf. służących do przygotowania dokumentacji projektowej.

Proszę o udostępnienie podkładów wykonawcom ?

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dysponuje jedynie jednym egzemplarzem dokumentacji istniejącego Systemu SSP ( centrala Esser ) w wersji papierowej.

Zamawiający sugeruje, sporządzenie przez Wykonawców kopii posiadanej dokumentacji podczas obowiązkowej wizji lokalnej obiektu.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji

w Kołobrzegu

 

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.