Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Wyjaśnienie treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dot. Ochrona mienia ... (BZP 93827-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

Uwaga formularz cenowy i SIWZ zostały zmienione.
Do pobrania tu.. lub w ogłoszeniu o zamówieniu tu..

W związku z tym następuje zmiana terminu składania ofert z 21.07.2009 na 23.07.2009 .Godzina skłądania ofert i ogłoszenia wyników pozostają bez zmian.


     (16.07.2009)

 1. Sprecyzowanie czasu trwania umowy. Występują rozbieżności w zapisach w SIWZ (12 miesięcy) i w projekcie umowy (widnieje trzyletni okres obowiązywania umowy). Prosimy też o podanie terminu rozpoczęcia trwania umowy.

  Odp.
  Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy. Projekt umowy zostanie poprawiony w tym punkcie.Nowa umowa będzie obowiązywać od 01.08.2009


 1. Na jaką kwotę powinna opiewać wartość polisy ubezpieczeniowej.

  Odp.
  Polisa powinna opiewać na kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).


 1. O jakie dokumenty chodzi w przypadku osób wykonujących zamówienie.

  Odp.
  Wszelki dokumenty, licencje, zezwolenia wynikające z charakteru zadania a wymagane przez ustawy lub odrębne przepisy.


 1. Prosimy o wyjaśnienie, sprecyzowanie sposobu wypełnienia formularza cenowego zał nr 2/4/2009 (zamieszczonej tam tabeli), co należy wpisać w rubrykach przedmiot i ilość oraz, w którym miejscu wpisywać wartość „OGÓŁEM”.

  Odp.
  W rubryce:
  przedmiot – obiektowo np.:
  Ochrona fizyczna z monitoringiem telewizyjnym kompleksu Milenium przy ul. Łopuskiego przez całą dobę we wszystkie dni miesiąca.

  Ilość – w skali roku (12 miesięcy)

  cena jn. netto w skali miesiąca

  netto (kol. 3xkol.4 -  kol. 3 "ilość" x kol 4 "cena jn netto")

  brutto (kol. 5xkol.6 -  kol. 5 "netto" x kol 6 "kwota VAT" )

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.