Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI 3 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

Kołobrzeg 23 .07.2012

CK.271.4.2012

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone w postępowaniu przez W ykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy pod montowane nowe tablice wyników konieczne jest wykonanie również konstrukcji czy konstrukcja jest już zamontowana?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Sugerujemy wykorzystanie istniejących elementów konstrukcyjnych dachu - podobnie jak   w przypadku obecnie stosowanych tablic.

Pytanie nr 2:

Do jakiej powierzchni będą montowane nowe tablice wyników?

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Sugerujemy tablice wiszące, zawieszone na belce konstrukcyjnej dachu.

Pytanie nr 3 :

Jaka jest odległość od tablicy wyników do pulpitu sterującego?


Odpowiedź na pytanie nr 3 :

 

W linii prostej 26 m.

Pytanie nr 4 :

Czy konieczne jest wykonanie instalacji elektrycznej pod tablice czy jest już wykonana?

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Zamawiający wymaga nowej, kompletnej instalacji tablic.

 

 

Pytanie nr 5 :

Czy możliwe jest przesłanie zdjęć obecnie funkcjonujących tablic oraz miejsc gdzie mają być zamontowane nowe tablice?

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

Zdjęcia dające pojęcie o warunkach technicznych montażu w załącznikach. Zamawiający zaleca jednak dokonanie wizji lokalnej obiektu.

 

 

 

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

         

                        Jacek Banasiak  


Załączniki do pobrania:

1. Zdjęcia dające pojęcie o warunkach technicznych montażu.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.