Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA - Dokumentacja projektowa na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu (BZP 137474-2012,101341 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

CK.271.2.2012

Kołobrzeg, 23.05.2012 r.O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:


"Dokumentację projektową na zadanie: Remont Mola Spacerowego w Kołobrzegu"Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 22.05.2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.


Na przetarg wpłynęły 3 oferty złożone przez niżej wymienione podmioty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów w kryterium – 100% cena


1

KONSORCJUM FIRM:

INTOP Szczecin Sp. z o.o. - LIDER

ul. Wiosenna 6, Skarbimierzyce

72-002 Dołuje

INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. - PARTNER

ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg


139.728,00 zł


42,69


2


EcoOne Sp. z o.o.

ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy


59.655,00 zł


100,00


3

Compono Spółka z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin


108.855,00 zł


54,80


Dokonano wyboru oferty Nr 2 złożonej przez EcoOne Sp. z o.o. ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy, jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Cena wybranej oferty wynosi: 59.655,00 zł (brutto).


Termin podpisania umowy z w/w Wykonawcą ustalono na dzień 29.05.2012 r.Andrzej Bejnarowicz


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.