Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI 2 - Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (BZP 142959-2012,151169 - 2012)

Archiwum Zamówień Publicznych

   

Kołobrzeg 20 .07.2012

CK.271.4.2012

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kompletnego systemu tablic wyników do gier zespołowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu .

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na poniższe pytania złożone w postępowaniu przez W ykonawców:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablice muszą spełniać wymogi określone w oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę z 2010r według specyfikacji dla rozgrywek FIBA na poziomie co najmniej drugim. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał CERTIFICATE OF APPROVAL wydany przez FIBA. W związku z tym prosimy o wskazanie sposobu oceny spełniania wyżej wymienionych wymogów? Jednocześnie zwracamy uwagę, że od 1 października 2012 zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego dokumentu FIBA potwierdzającego dopuszczenie oferowanych tablic wyników do rozgrywek na poziom co najmniej drugi na etapie podpisywania umowy z wybranym w drodze przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne Wykonawcą.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać następujące              parametry minimalne:  

Zawierać grafikę do wyświetlania nazw zespołów i reklam o pojemności nie mniej niż 16 znaków. Wysokość liter nie mniejsza niż 10cm (3). Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.3 i 9.4 dla poziomu drugiego zaleca się, aby tablica wyświetlała minimum 3 znaki dla każdej drużyny o wysokości minimum 150mm prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów FIBA.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zapisy zawarte w przepisach FIBA, dotyczące wielkości cyfr, mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis o wymaganej pojemności grafiki dla nazw zespołów.

 

 

Pytanie nr 3 :

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać   następujące              parametry minimalne:  

Wyświetlać punkty uzyskane przez każdą z drużyn w zakresie 0-199 pkt wysokość cyfr nie mniejsza niż 30 cm (4). Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.4 dla poziomu drugiego zaleca się, aby punkty uzyskane przez każdą z drużyn miały minimum   250mm wysokości i 125mm szerokości, a minimalny kąt widzenia 130° prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów FIBA.  

Odpowiedź na pytanie nr 3 :

Zmieniamy zapis punktu 4 na:

Wyświetlać punkty uzyskane przez każdą z drużyn w zakresie 0-199 pkt wysokość cyfr nie mniejsza niż 25 cm.

Pytanie nr 4 :

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna pełniać następujące              parametry minimalne:  

Zawierać zegar czasu gry odmierzanego z dokładnością minimum 0,1 sek. w każdym momencie wysokość cyfr nie mniejsza niż   30cm   (5).   Zgodnie   z   przepisami   FIBA   pkt   9.4   dla   poziomu   drugiego   zaleca   się,   aby   cyfry   zegara   czasu   gry   miały   minimum  

250mm wysokości i 125mm szerokości, a minimalny kąt widzenia 130° prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów FIBA.

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Zmieniamy zapis punktu 5 na:

             Zawierać zegar czasu gry odmierzającego z dokładnością minimum 0,1 sek. w każdym momencie wysokość cyfry nie mniejsza niż 25 cm.

Pytanie nr 5 :

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać następujące              parametry minimalne:  

Wyświetlać   liczbę   fauli   drużyny   w   koszykówce   lub   sety   w   siatkówce –   wysokość   cyfr nie   mniejsza   niż   25cm   (6).   Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.4 dla poziomu drugiego zaleca się, aby cyfry wskazujące liczbę fauli drużynowych w koszykówce lub sety w siatkówce miały minimum 250mm wysokości i 125mm szerokości, a minimalny kąt widzenia 130° prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis.

 

Pytanie nr 6 :

Zgodnie z opisem   przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać następujące              parametry minimalne:  

Zawierać cyfrę wskazującą graną część gry wysokość cyfr nie mniejsza niż 22cm (9).   Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.4 dla poziomu   drugiego   zaleca   się,   aby   cyfra wskazująca   daną   część   gry   miała   minimum   250mm   wysokości   i 125mm   szerokości,  

a minimalny kąt widzenia 130° prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis.

  Pytanie nr 7 :

Zgodnie z opisem   przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać          następujące parametry minimalne:  

Zawierać dodatkowy 4-cyfrowy zegar TIME OUT (inny niż zegar czasu gry) do odmierzania czasu dla trenera, czasu przerwy, czasu rzeczywistego wysokość cyfr nie mniejsza niż 20cm (10).   Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.3 i 9.4 dla poziomu drugiego zaleca    się,    aby cyfry    zegara    TIME    OUT    miały    minimum    200mm    wysokości,    a    minimalny    kąt widzenia    130°    –    prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis .

Pytanie nr 8 :

Zgodnie   z   opisem   przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać   następujące              parametry minimalne:  

Wyświetlać dwucyfrowy numer zawodnika dla 14 zawodników wraz z liczbą jego aktualnych przewinień i zdobytych punktów wysokość cyfr nie mniejsza niż 10 cm (12). Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.3 i 9.4 dla poziomu drugiego zaleca się, aby numery   zawodników i zdobyte punkty miały minimum 150mm wysokości. Popełnione przewinienia mogą być wyświetlane w formacie cyfrowym o minimalnej wysokości 135mm lub w formie wskaźników o średnicy 40mm (5 żółtych i 1 czerwony). Minimalny kąt   widzenia 130°. Prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis.

 

 

Pytanie nr 9 :

Zgodnie z opisem   przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać następujące              parametry minimalne:  

Winna   być   wyposażona   w   głośną   syrenę   pneumatyczną   (13).   Zgodnie   z   przepisami FIBA   pkt   11.2   syrena   ma   mieć   sygnał dźwiękowy minimum 120 dB na 1m, a także regulację poziomu sygnału. Prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis.

Pytanie nr 10 :

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać   następujące              parametry   minimalne:  

Zawierać   28   pasków   grafiki   do   wyświetlania   nazwisk   zawodników   o   pojemności   nie mniejszej   niż   12   znaków   każda   (14).  

Zgodnie z przepisami FIBA pkt 9.3 dla poziomu drugiego nie wymagane paski do wyświetlania nazwisk zawodników (a tablica taka posiada CERTIFICATE OF APPROVAL). Prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 :

Podtrzymujemy zapis dotyczący ilości i pojemności pasków grafiki do wyświetlania nazwisk zawodników.

Pytanie nr 11 :

Zgodnie z opisem   przedmiotu zamówienia, tablica główna powinna spełniać   następujące              parametry   minimalne:  

                                                                                                                                                                         Wyświetlacze   powinny   być   wykonane   z   jasnych   diod   (ok.   400   mcd)   o   minimalnym   kącie   widzenia   130 (15).   Zgodnie z przepisami   FIBA   pkt   9.4   dla   poziomu   drugiego   pasek   do   wyświetlania   nazwisk   zawodników   powinien   mieć   minimalny   kąt  

widzenia 130°. Prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 :

Zapisy zawarte w przepisach FIBA mieszczą się w wymaganym przez zamawiającego zakresie. Podtrzymujemy zapis.

Pytanie nr 12 :

Zgodnie z opisem   przedmiotu zamówienia, zegary 14/24 sek. powinny spełniać             następujące parametry minimalne:  

Zawierać zegar czasu gry wysokość cyfr mniejsza od cyfr zegara 14/24 sek. (minimalna wysokość 12cm) (3). Zegary powinny być wykonane z jasnych diod (ok. 400 mcd)                           o minimalnym kącie widzenia 130   (4). Zgodnie z przepisami FIBA pkt 10.4 i 9.4 dla poziomu   drugiego   cyfry   zegara   czasu   gry   muszą   być   mniejsze   od   cyfr   zegara   14/24   sek.,                    i   mieć   minimalny   kąt   widzenia   130°. Prosimy o dostosowanie wymogu do przepisów.  

Odpowiedź na pytanie nr 12 :

Zmieniamy zapis punktu 3 na:

           Zawierać zegar czasu gry odmierzającego z dokładnością minimum 0,1 sek. w każdym momencie wysokość cyfry mniejsza niż cyfr zegara 14/24 sek..

Zmieniamy zapis punktu 4 na:

         Zegary powinny być wykonane z jasnych diod o minimalnym kącie widzenia 130 stopni.

Pytanie nr 13 :

Element certyfikatu nadal pozostaje dla nas niejasny.
Rozmawialiśmy
dzisiaj z kilkoma ludźmi w tej sprawie i nikt nie wie o co chodzi z dwoma certyfikatami FIBA.
Istnieje
jeden certyfikat FIBA , który określa na jakim poziomie można używać poszczególnych rozwiązań technicznych proponowanych tablic.

Dlatego
bardzo proszę o doprecyzowanie tematu certyfikatu Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) i Certificate of Approval wydanym przez FIBA , jaka jest różnica pomiędzy tymi dokumentami.

Być
może chodzi Państwu o jakiś dokument akceptowany przez Polski Związek Koszykówki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 :

Zamawiający dopuszcza każdy dokument wydany przez FIBA, potwierdzający możliwość stosowania tablic do rozgrywek koszykówki na poziomie co najmniej drugim.

Certificate of Approval - spełnia wymagania Zamawiającego - jest wydawany jedynie PARTNEROM FIBA - wykaz dostępny na stronie http://www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/fibaProg/fibaApprProd/apprEqui/p/openNodeIDs/3870/selNodeID/3870/elecScor.html?

Inny, np Associate Agreement - wydawany jest firmom stowarzyszonym z FIBA.

 

 

 DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kołobrzegu

 

Andrzej Bejnarowicz

 

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.