Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

Witaj w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Artykuły zawarte na tej witrynie zostały opublikowane w latach 2008-2017.

Projekt ArchiwumBIP powstał z myślą o zapewnieniu dostepu do archiwalnych danych opublikowanych na BIP MOSiR w Kołobrzegu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM (BZP 168445-2009 i BZP 294392-2009)

Archiwum Zamówień Publicznych

 

Kołobrzeg, 2009-10-14

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 6/2009. Nazwa zadania:   Utrzymanie czystości w zespole obiektów Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Kongresowego MILENIUM"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

EWMAR" Wasilewska i Szemborski Sp. J. , 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 23 A

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-23.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                           1

Nazwa wykonawcy:               Spółdzielnia UNIA

Adres Wykonawcy:               75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23

Cena oferty netto:                366.880,20

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,78

 

Lp.:                           2

Nazwa wykonawcy:               „IMPEL CLEANING” Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:               53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Cena oferty netto:                371.365,50

Liczba pkt. w kryterium cena: 96,6

 

Lp.:                           3

Nazwa wykonawcy:              DGP DOZÓRBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:               59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5 e

Cena oferty netto:                423.897,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 84,6

 

Lp.:                           4

Nazwa wykonawcy:               EWMAR" Wasilewska i Szemborski Sp. J.

Adres Wykonawcy:               75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 23 A

Cena oferty brutto:                358.755,87

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

© 2018 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Projekt i wykonanie: podinsp. ds. informatyki Dariusz Świąder.